(Around 8-12pcs) (Around 500g) * Thawed before eating * 
 UF00126
 1 PC
Price: $66
QTY: 
 
(Around 20pcs)(Around 1kg)(Around 2inches) 
Offer: $156
 UF0023
 1 PC
Orig: $172
QTY: 
 
Offer: $126
 UF00100
 1 PC
Orig: $135
QTY: 
 
(Around 30 pcs) (Around 1kg) (Cooked before eating) 
 UF003
 1 PC
Price: $136
QTY: 
 
(Around 25-28pcs) 
 UF0089
 1 PC
Price: $62
QTY: 
 
(2pcs)(Heat it before eating)(around 100g) 
 UF00128
 1 PC
Price: $79
QTY: 
 
(Around 200g) 
 UF00153
 1 PC
Price: $98
QTY: