(Around 18pcs) (Around 500g) 
 UF0039
 1 PC
Price: $124
QTY: 
 
(Around 400g) 
 UF00161
 1 PC
Price: $123
QTY: 
 
(Around 400g) 
Offer: $49
 UF00169
 1 PC
Orig: $55
QTY: 
 
(around 500g) 
 UF00147
 1 PC
Price: $28
QTY: 
 
(Around 340g) 
 UF00112
 1 PC
Price: $150
QTY: 
 
(Around 210g)(need to cook) 
 UF00154
 1 PC
Price: $55
QTY: 
 
(Around 300g) 
 UF00160
 1 PC
Price: $60
QTY: 
 
(Around 120g) 
 UF00167
 1 PC
Price: $18
QTY: 
 
(Around 500g) 
Offer: $44
 UF0079
 1 PC
Orig: $49
QTY: 
 
(Around 500g)(without soup) 
Offer: $52
 UF00152
 1 PC
Orig: $60
QTY: 
 
(8pcs)(Around 400g)(Around 6inches)(Cook-before-eating) 
 UF00106
 1 PC
Price: $79
QTY: 
 
(Around 31-40pcs)(Around 500g) 
Offer: $83
 UF00114
 1 PC
Orig: $86
QTY: 
 
(Around 120g) 
 UF00168
 1 PC
Price: $22
QTY: 
 
(Around 800g)*Thawed before eating* 
 UF00144
 1 PC
Price: $420
QTY: 
 
(Around 250g) 
 UF00170
 1 PC
Price: $118
QTY: 
 
(Around 600-800g) 
 UF00141
 1 PC
Price: $108
QTY: 
 
(Around 30 pcs) * Edible after thawing out * 
 UF005
 1 PC
Price: $48
QTY: 
 
(5pcs)(Around 135g) * Edible after thawing out * 
Offer: $88
 UF00129
 1 PC
Orig: $92
QTY: 
 
(Around 100g) 
 UF00165
 1 PC
Price: $68
QTY: 
 
Offer: $115
 UF00100
 1 PC
Orig: $135
QTY: 
 
(About 600g) (About 10 pcs) (About 10-12cm) * This item requires cooked * 
 UF0034
 1 PC
Price: $95
QTY: 
 
(Around 500g) 
 UF00155
 1 PC
Price: $92
QTY: 
 
(Around 8-12pcs) (Around 500g) * Thawed before eating * 
 UF00126
 1 PC
Price: $59
QTY: 
 
(Around 20pcs)(Around 1kg)(Around 2inches) 
Offer: $159
 UF0023
 1 PC
Orig: $172
QTY: 
 
(Around 12-14pcs)(Around 500g) 
Offer: $37
 UF00122
 1 PC
Orig: $48
QTY: 
 
(Around 200g) 
 UF00188
 1 PC
Price: $110
QTY: 
 
(Around 500g) 
 UF00189
 1 PC
Price: $45
QTY: